به راحتی نیروی متخصص مورد نظر خود را استخدام کنید

مشاوره شغلی کاریابی شریف یار نیاز به مشاوره دارید ؟
مشاوران کاریابی شریف یار به صورت تخصصی به شما کمک می کنندتا توسط کارجویان دیده شوید و بهترین رزومه های مرتبط با آگهی را دریافت نمایید. 021-44020241
درج رایگان یک آگهی، هدیه کاریابی شریف یار به

کارفرمایان

!
برای استفاده از امکان درج رایگان یک آگهی، پلن برنز را انتخاب نموده و شروع به ثبت آگهی خود نمایید.
ثبت یک آگهی رایگان
پلن برنز
15 روز 50,000 تومان
ویژگی های پلن
15 روز نمایش در لیست آگهی ها
2 روز بروزرسانی آگهی و انتقال به بالای لیست
ارسال رزومه کارجویان به ایمیل
امکان درج 1 رده شغلی
ارسال از طریق آگهی رسان
انتشار آگهی در کانال تلگرام به صورت لیست آگهی های روزانه
انتشار آگهی در کانال تلگرام استانی به صورت لیست آگهی های روزانه
پلن نقره ای
20 روز 80,000 تومان
ویژگی های پلن
20 روز نمایش در لیست آگهی ها
4 روز بروزرسانی آگهی و انتقال به بالای لیست
ارسال رزومه کارجویان به ایمیل
امکان درج 3 رده شغلی (در 3 آگهی جداگانه)
نمایش در کادر آگهی های ویژه در بالای نتایج جستجو
ارسال از طریق آگهی رسان
انتشار آگهی در کانال تلگرام به صورت لیست آگهی های روزانه
انتشار آگهی در کانال تلگرام استانی به صورت لیست آگهی های روزانه
نمایش آگهی در لیست صفحه اصلی سایت
پلن طلایی
30 روز 100,000 تومان
ویژگی های پلن
30 روز نمایش در لیست آگهی ها
6 روز بروزرسانی آگهی و انتقال به بالای لیست
ارسال رزومه کارجویان به ایمیل
امکان درج 5 رده شغلی (در 5 آگهی جداگانه)
نمایش در کادر آگهی های ویژه در بالای نتایج جستجو
ارسال از طریق آگهی رسان
انتشار آگهی در کانال تلگرام به صورت لیست آگهی های روزانه
انتشار آگهی در کانال تلگرام به صورت پست اختصاصی
انتشار آگهی در کانال تلگرام استانی به صورت لیست آگهی های روزانه
انتشار آگهی در کانال تلگرام استانی به صورت پست اختصاصی
نمایش آگهی در لیست صفحه اصلی سایت