توصیه‌نامه کاری ( گواهی رضایت شغلی )

همان‌گونه که در بخش قبل بیان شد، توصیه‌نامه کاری (یا گواهی رضایت شغلی ) یک نامه رسمی از طرف مدیر یا کارفرمای قبلی است که مهارت، عملکرد و شخصیت شما را تائید می‌کند. در این نوع توصیه‌نامه کاری که به آن گواهی رضایت شغلی نیز می‌گویند، نویسنده نامه تائید می‌کند که شما برای آن موقعیت شغلی، واجد شرایط هستید.

معمولاً در موقعیت‌های کاری، کارفرمای جدید به‌جای درخواست گواهی رضایت شغلی، با برقراری تماس تلفنی با کارفرمای قبلی تائیدیه را اخذ خواهد کرد. بااین‌حال، در موقعیت‌های تحصیلی یا حرفه‌ای (حقوقی، پزشکی، درمانی، و غیره)، معمولاً ارائه توصیه‌نامه‌ درخواست می‌شود.

از چه کسی تقاضا کنید که برای شما گواهی رضایت شغلی بنویسد

زمانی که به این مسئله فکر می‌کنید که از چه کسی بخواهید برای شما توصیه‌نامه بنویسد، درباره روابطی که در دانشگاه یا محل کار ایجاد کرده‌اید، فکر کنید. فردی را انتخاب کنید که می‌دانید نظر مثبتی نسبت به شما دارد و موفقیت شما برای او اهمیت دارد.   

اگر توصیه‌نامه را برای یک موقعیت تحصیلی می‌خواهید، به اساتید قدیمی، سرپرست آزمایشگاه یا هر "سرپرست" دیگری که ممکن است در دانشگاه یا مدرسه با وی کار کرده‌اید رجوع کنید. در صورت درخواست گواهی رضایت شغلی، همکاران ، کارفرمایان یا مربیان سابق را در نظر داشته باشید. اکثر مردم هیچ مشکلی برای کمک به شما ندارند.  بااین‌حال، اگر کسی از شما خواست که خودتان نامه را بنویسید، و اسم آن‌ها را در نامه بنویسید نگران نشوید. این بدین خاطر است که معمولاً افراد تمایل دارند به شما کمک کنند، اما بیشتر اوقات برای انجام این کار زمان کمی دارند. بنابراین گاهی این کار غیرقابل‌اجتناب است (هرچند قطعاً بهترین کار نیست!)

قالب نمونه گواهی رضایت شغلی (توصیه‌نامه کاری)

سازمان/ موسسه محترم .....

با سلام

 احتراماً بدین‌وسیله گواهی می‌گردد، سرکار خانم / جناب آقای ..... فرزند .... به شماره شناسنامه ....... صادره از ....... از تاریخ .......لغایت......... به‌عنوان .....(عنوان شغلی) در این شرکت فعالیت داشته‌اند. لذا در طول مدت همکاری، از نحوه عملکرد و اخلاق نامبرده رضایت کامل اعلام می‌گردد.

این گواهی بنا به درخواست نامبرده جهت استخدام آتی صادر گردیده و ارزش دیگری ندارد.

با سپاس

امضا

..........(نام کارفرما)

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

ثبت دیدگاه

captcha-image