آزمون استخدامی پذیرش بهورز در دانشگاه علوم پزشکی کردستان برگزار شد

آزمون استخدامی پذیرش بهورز در دانشگاه علوم پزشکی کردستان برگزار شد

آزمون استخدامی پذیرش بهورز در دانشگاه علوم پزشکی کردستان برگزار شد

آزمون استخدامی بهورزی، روز جمعه 14 دی ماه 1397 از ساعت 10 تا 12 صبح در دانشگاه علوم پزشکی کردستان برگزار شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: این افراد جهت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در خانه‌های بهداشت تحت پوشش دانشگاه، به صورت قرارداد کارمعین (موضوع قرارداد تبصره 5 ماده 31 آیین نامه اداری و استخدامی) از واجدین شرایط از طریق آزمون کتبی، مصاحبه و سایر مراحل گزینش براساس قانون گزینش برای پذیرش رشته شغلی بهورز طبق جداول شرایط احراز و محل های مورد نیاز (بعد از گذراندن و موفقیت در دوره مصوب آموزش بهورزی) مشغول به کار می گردند.

دکتر سیامک واحدی گفت: این آزمون در محل دانشگاه علوم پزشکی کردستان با شرکت 410 نفر داوطلب با مدرک دیپلم و فوق دیپلم برگزار شد که از این تعداد 168 نفر زن و 242 نفر مرد بودند.

وی افزود: پس از برگزاری آزمون کتبی و اعلام نتایج سه برابر ظرفیت اعلام شده انتخاب خواهد شد و طی مصاحبه و انجام مراحل گزینش، نهایتاً تعداد 71 نفر انتخاب و پس از طی دوره آموزشی دو ساله در خانه‌های بهداشت تابعه دانشگاه جذب خواهند شد.

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

ثبت دیدگاه

captcha-image