اخبار استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی

آزمون استخدامی پذیرش بهورز در دانشگاه علوم پزشکی کردستان برگزار شد

آزمون استخدامی بهورزی، روز جمعه 14 دی ماه 1397 از ساعت 10 تا 12 صبح در دانشگاه علوم پزشکی کردستان برگزار شد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: این افراد ...

اعلام زمان توزیع کارت شرکت در آزمون استخدام قراردادی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

متقاضیان «آزمون استخدام قراردادی «دانشگاه علوم پزشکی سبزوار» می‌توانند با مراجعه به سایت دانشگاه کارت شرکت در آزمون خود را دریافت نمایند. طبق برنامه زمانی اعلام شده از طرف معاونت توسعه مدیریت و منابع ...
استخدام دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر
استخدام دانشکده علوم پزشکی بهبهان
استخدام دانشگاه علوم پزشکی آبادان
استخدام دانشگاه علوم پزشکی اراک
استخدام دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
استخدام دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
استخدام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
استخدام دانشگاه علوم پزشکی البرز
استخدام دانشگاه علوم پزشکی اهواز
استخدام دانشگاه علوم پزشکی ایران
استخدام دانشگاه علوم پزشکی ایلام
استخدام دانشگاه علوم پزشکی بابل
استخدام دانشگاه علوم پزشکی بم
استخدام دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
استخدام دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
استخدام دانشگاه علوم پزشکی تبریز
استخدام دانشگاه علوم پزشکی تربیت حیدریه
استخدام دانشگاه علوم پزشکی تهران
استخدام دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
استخدام دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
استخدام دانشگاه علوم پزشکی دزفول
استخدام دانشگاه علوم پزشکی زابل
استخدام دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
استخدام دانشگاه علوم پزشکی زنجان
استخدام دانشگاه علوم پزشکی ساوه
استخدام دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
استخدام دانشگاه علوم پزشکی سمنان
استخدام دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
استخدام دانشگاه علوم پزشکی شیراز
استخدام دانشگاه علوم پزشکی فسا
استخدام دانشگاه علوم پزشکی قزوین
استخدام دانشگاه علوم پزشکی قم
استخدام دانشگاه علوم پزشکی کاشان
استخدام دانشگاه علوم پزشکی کردستان
استخدام دانشگاه علوم پزشکی کرمان
استخدام دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
استخدام دانشگاه علوم پزشکی گلستان
استخدام دانشگاه علوم پزشکی گناباد
استخدام دانشگاه علوم پزشکی گیلان
استخدام دانشگاه علوم پزشکی لرستان
استخدام دانشگاه علوم پزشکی مازندران
استخدام دانشگاه علوم پزشکی مراغه
استخدام دانشگاه علوم پزشکی مشهد
استخدام دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
استخدام دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
استخدام دانشگاه علوم پزشکی همدان
استخدام دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
استخدام دانشگاه علوم پزشکی یزد
آگهی های استخدام دانشگاه های علوم پزشکی را از طریق ایمیل به من اطلاع بده!